Sidst opdateret september 2020

Persondatapolitik

Behandling af personoplysninger
Som et naturligt led i Tivolis aktiviteter og markedsføringen af Tivoli, herunder Hotel Nimb sker der behandling af personoplysninger om vores gæster. Det er Tivolis politik, at der skal være åbenhed om denne behandling. Denne politik beskriver derfor, hvordan Tivoli behandler de personoplysninger, som indsamles i forbindelse med dit ophold på Hotel Nimb samt ved brug af vores hjemmeside nimb.dk.

1. Dataansvarlig
Det er Tivoli A/S, cvr.nr. 10404916, Vesterbrogade 3, 1620 København, (Tivoli Nimb) der er dataansvarlig for den indsamling og behandling af personoplysninger, der er beskrevet i denne politik.

2. Indsamling af personoplysninger
Tivoli Nimb indsamler, lagrer og behandler personoplysninger om dig i forbindelse med dit besøg på Hotel Nimb samt ved brug af vores hjemmeside. Du vil altid blive informeret i forbindelse med indsamling af dine personoplysninger. Disse personoplysninger vil ofte være navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, fødselsdato, kreditoplysninger samt oplysninger om dit ophold på Hotel Nimb, præferencer, forbrug, mv.

I forbindelse med afgivelsen af oplysninger vil det altid fremgå, om afgivelsen er frivillig eller er nødvendig for gennemførelsen af den ønskede handling, eksempelvis gennemførelse af en handel i vores webshop.

Oplysningerne indsamles som udgangspunkt direkte fra dig, men vi kan også modtage oplysninger fra andre kilder, herunder selvstændige udbydere af bookingservices, som Dinnerbooking.

3. Hvorfor behandler Tivoli Nimb dine personoplysninger?
Tivoli Nimb behandler personoplysninger om dig til følgende formål:

Gennemførelse af ordre i webshop:

Med henblik på at gennemføre og levere ordrer, som du afgiver i Tivolis Nimb webshop, fx booking af værelse, behandler Tivoli Nimb oplysninger om dig Eksempelvis beder vi om din e-mailadresse, så vi kan sende dig en kvittering på dit køb.

Retsgrundlag: Behandling nødvendig for opfyldelse af en kontrakt.

Ophold på Hotel Nimb:

Tivoli Nimb behandler og opbevarer oplysninger om dig i forbindelse med dit ophold hos Hotel Nimb, med henblik på at kunne opfylde aftalen og tilbyde dig de services, som du måtte have bestilt. Vi indsamler og behandler dine oplysninger, så vi har mulighed for at give dig den bedste oplevelse under dit ophold på Hotel Nimb og den bedst mulige service også ved fremtidige ophold.

I visse tilfælde er vi forpligtede til at anmode om dig om at fremvise ID i form af pas eller lignende med henblik på dokumentation.

Retsgrundlag: Behandling nødvendig for opfyldelse af en kontrakt, Tivolis legitime interesse i at give dig bedst mulig service ved dine ophold på Hotel Nimb, samt evt. dit udtrykkelige samtykke.

Markedsføring og nyhedsbreve

Hvis du har samtykket hertil vil Tivoli Nimb behandle dine personoplysninger til fremsendelse af e-mails og nyhedsbreve fra Tivoli med bl.a. aktuelle medlemsfordele og -tilbud, informationer om arrangementer og rabatter i Tivoli samt tilbud og fordele som kan opnås hos Tivolis samarbejdspartnere. Tivoli samarbejder med virksomheder inden for turist-, bil-, beklædnings-, drikkevare-, hotel- og energibranchen. Du kan til en hver tid se en oversigt over Tivolis samarbejdspartnere på www.tivoli.dk/da/erhverv/sponsorer. Det vil altid være Tivoli, der udsender tilbuddene på vegne af samarbejdspartnerne. Hvis du ikke ønsker at modtage disse e-mails og nyhedsbreve, kan medlemmet framelde sig ved at rette henvendelse pr. mail på pr@nimb.dk eller ved at benytte linket ”Ønsker du ikke længere at modtage Nimbs nyhedsbrev kan du afmelde dig her” i bunden af nyhedsbrevet.

Vi gør opmærksom på, at brug af personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale kun finder sted, hvis du forinden har afgivet sit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte dig uden samtykke. I dette tilfælde vil vores grundlag for behandlingen af dine personoplysninger være Tivolis legitime interesse i at foretage markedsføring.

Retsgrundlag: Samtykke

Overvågning:

Tivoli Nimb foretager videoovervågning på vores lokaliteter, for at forebygge kriminalitet og varetage fornøden sikkerhed. Tivoli har opsat skilte i de områder, som videoovervåges.

Optagelserne vil kun blive tilgået og gennemset i tilfælde af mistanke om kriminelle handlinger eller i forbindelse med intern/ekstern kontrol. Optagelserne kan ligeledes blive gennemgået i tilfælde af afklaring af sikkerhedsrelaterede hændelser.

I tilfælde af kriminelle handlinger eller mistanke om kriminelle handlinger, kan optagelserne videregives til politiet, eller hvis videregivelse er påkrævet i henhold til lovgivningen.

Ved besøg i Haven i forbindelse med dit ophold på Hotel Nimb, vil der kunne ske overvågning i samme omfang som ovenfor.

Retsgrundlag: Tivoli Nimbs legitime interesse i forebyggelse af kriminalitet samt sikkerhed for vores gæster.

Kundeservice og Kommunikation:

Når du henvender dig til kundeservice eller kommunikerer med os i anden sammenhæng, indsamler og behandler vi de oplysninger, som du afgiver med henblik på at behandle dine henvendelser. Vi opfordrer dig til ikke at afgive følsomme personoplysninger til os medmindre de er strengt nødvendige for behandlingen af din henvendelse. I den forbindelse bør oplysningerne alene sendes i krypteret form, hvis du fremsender disse via e-mail.

Retsgrundlag: Tivoli Nimbs legitime interesse i at behandle din henvendelse.

Brug af hjemmeside:

Tivoli Nimb har adgang til oplysninger om besøgende på hjemmesiden samt de besøgendes brug af hjemmesiden og dennes funktioner.

Når du har besøgt Tivoli Nimbs hjemmeside, indsamler vi følgende oplysninger om dig:

  • De sider du har besøgt, hvornår og hvor længe
  • Browsertype
  • IP-adresse
  • Brugeradfærd på hjemmesiden (dog anonymiseret)
  • Hvilke annoncer der er søgt
  • Foretrukket sprog
  • Sessions ID – slettes når session afsluttes

Denne information bruges til at forbedre hjemmesiden. Vi bruger derudover data om alle vores brugeres navigation for at forstå, hvordan vores brugere som en samlet gruppe anvender hjemmesiden, og forsøger på denne baggrund at gøre hjemmesiden bedre. Vi kan ikke se, hvor du kommer fra eller surfer hen på internettet, når du forlader vores site. Derudover indsamler vi information om, hvilke produkter vores brugere, som en samlet gruppe, fortrækker. Denne information bruges også til at forbedre hjemmesiden.

Retsgrundlag: Tivoli Nimbs legitime interesse i at opnås kendskab til brugernes anvendelse af hjemmesiden.

Andre formål:

Ud over ovenstående formål kan Tivoli Nimb ligeledes behandle dine personoplysninger med henblik på at opfylde lovkrav eller for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav.

4. Hvem deler Tivoli Nimb dine personoplysninger med?
Tivoli Nimb videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter uden din tilladelse, herunder hvis videregivelsen er nødvendig til opfyldelse af en aftale, som du er part i, eksempelvis aftaler med samarbejdspartnere i tilknytning til Tivolis årskort. Under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen kan det dog være nødvendigt at videregive personoplysninger til offentlige myndigheder eller politiet. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af mistanke om kreditkortsvindel.

Tivoli Nimb overlader i visse tilfælde dine personoplysninger til Tivoli Nimbs leverandører, som leverer ydelser på Tivoli Nimbs vegne, fx i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. Disse leverandører behandler alene personoplysningerne på Tivoli Nimbs vegne og i overensstemmelse med Tivoli Nimbs instruks og kan således ikke behandle personoplysninger til egne formål.

Tivoli Nimb benytter en databehandler i USA, og har sikret et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i form af EU-U.S. Privacy Shield.

5. Cookies
Tivoli Nimb anvender cookies på vores hjemmesider og applikationer. Disse kan indsamle personoplysninger. Anvendelse af cookies og behandlingen af personoplysninger i den forbindelse er nærmere beskrevet i vores cookiepolitik, som kan findes nederst på nimb.dk

6. Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet til Tivoli Nimb. Vi vil herefter slette personoplysningerne, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet legitimt grundlag. Tilbagekaldelse af samtykke kan dog medføre, at det ikke længere vil være muligt for os at tilbyde samme produkter og services til dig.

Tilbagekaldelse af samtykke til vores nyhedsbrev kan ske via afmeldingslink direkte i henvendelsen.

7. Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Tivoli Nimb behandler om dig, og til hvilket formål oplysningerne behandles. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles, herunder til profilering og ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen eller kræve begrænsning af behandlingen.

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som Tivoli Nimb har registreret, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Du har ligeledes ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring.

Hvis du ønsker at udøve en af disse rettigheder, kan du rette henvendelse til:

Tivoli A/S
Att: Nimb
Vesterbrogade 3
1630 København V.
E-mail: pr@nimb.dk
Telefon: 88 70 00 00

8. Sikkerhed
Tivoli Nimb lægger stor vægt på, at alle personoplysninger behandles fortroligt, og at oplysningerne kun behandles af medarbejdere, der er instrueret i, hvordan personoplysninger skal behandles for at undgå, at oplysninger tilintetgøres eller kommer uvedkommende i hænde.

9. Opbevaring af personoplysninger
Tivoli Nimb sikrer den nødvendige ajourføring af de opbevarede oplysninger, så personoplysningerne til enhver tid er korrekte.

Dine personoplysninger vil blive slettet, når det ikke længere er nødvendigt for Tivoli, at behandle eller opbevare dem til brug for ovenstående formål eller på grundlag af andet legitimt formål, herunder på grundlag af gældende lovgivning eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Optagelser fra videoovervågning med henblik på at forebygge kriminalitet slettes eller anonymiseres senest 30 dage efter, optagelsen fandt sted, medmindre det er nødvendigt for Tivoli at opbevare optagelserne med henblik på at behandle en konkret tvist, fx i forbindelse med opklaring af kriminalitet eller andre ulovlige handlinger. Optagelser fra videoovervågning til andre formål vil blive slettet, når det ikke længere tjener et sagligt formål at opbevare oplysningerne.

Oplysningerne kan ligeledes blive opbevaret længere i anonymiseret form, dvs. det ikke længere vil være muligt at relatere oplysningerne til dig.

10. Links til andre websites mv.
Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personoplysninger samt andre relevante politikker.

11. Kontakt
Hvis du medlem har spørgsmål til eller ønsker at klage over behandlingen af personoplysninger, kan medlemmet altid kontakte Tivoli Nimb via e-mail eller telefon som angivet ovenfor. Du kan også rette henvendelse til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

hotel_intro_1220x920